زیـــر گـــــــذر طـــنز چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند غصه ها فانی و باقی همه زنجیر به هم گر دلت از ستم وغصه برنجدتوبخند http://bia2tanz6.mihanblog.com 2020-05-31T14:14:58+01:00 text/html 2018-02-17T14:54:00+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی طنز؛ شعرپاره! http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1059 <div align="center"><hr><font color="#FF0000"><font size="2"><font face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC" size="6">طنز؛ شعرپاره!&nbsp; </font><br></font></font><hr><font color="#FF0000"><font size="2"><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/14/1535278_442.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"></font></font><hr><font color="#FF0000"><font size="2"> </font></font><font color="#000099" size="2">محمد‌رضا ستوده در ستون طنز روزنامه جهان صنعت نوشت:</font><hr></div> text/html 2018-02-14T15:20:34+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی عشق تو بر هرکه عافیت به‌سر آرد http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1058 <div class="b" align="center"><div class="m1"><hr><font color="#000099"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#CC66CC" size="5">عشق تو بر هرکه عافیت به‌سر آرد</font> <br></font></font></font><hr><font color="#000099"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"></font></font></font><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">عشق تو بر هرکه عافیت به‌سر آرد</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">هر دو جهانش به زیر پای درآرد</font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">عقل که در کوی روزگار نپاید</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">بر سر کوی تو عمرها به‌سر آرد</font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">صبر که ساکن‌ترین عالم عشق است</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">زلف تو هر ساعتش به رقص درآرد</font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">با توبه بیشئی صبر درنتوان بست</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">زانکه به یک روزه غم شکم ز بر آرد</font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">بوی تو باد ار شبی برد به طوافی</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">جملهٔ عشاق را ز خاک برآرد</font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">گفتم یارب چه عیشها کنمی من</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">گر ز وصال توام کسی خبر آرد</font></p></div></div><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">هجر ترا زین حدیث خنده برافتاد</font></p></div><div class="m2"><p><font face="Mihan-Yekan" color="#006600" size="3">گفت که آری چنین بود اگر آرد</font></p><hr><font face="Mihan-Yekan" color="#FF0000" size="5">&nbsp;انوری</font><hr></div></div> text/html 2018-02-12T14:10:00+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1057 <div align="center"><hr><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی </font><br><hr><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/11/23/1580498_671.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"> <br><hr></div> text/html 2018-02-10T14:36:48+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1056 <div align="center"><hr><font face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC" size="5">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی <br></font><hr><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/11/18/1576438_234.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"> <br><hr></div> text/html 2018-01-17T08:05:39+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی ایزد، که جهان در کنف قدرت اوست http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1055 <div class="b" align="center"><div class="m1"><hr><br><font color="#CC66CC" size="6"><font face="Mihan-Yekan"><font face="Mihan-Yekan">ایزد، که جهان در کنف قدرت اوست</font></font></font><hr><font color="#336666"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"></font></font></font><p><font face="Mihan-Yekan" color="#336666" size="4">ایزد، که جهان در کنف قدرت اوست</font></p></div><div class="m2"> <p><font face="Mihan-Yekan" color="#336666" size="4">دو چیز به تو بداد، کان سخت نکوست</font></p></div></div><div class="b" align="center"><div class="m1"> <p><font face="Mihan-Yekan" color="#336666" size="4">هم سیرت آن که دوست داری کس را</font></p></div><div class="m2"> <p><font face="Mihan-Yekan" color="#336666" size="4">هم صورت آن که کس تو را دارد دوست</font></p><hr><font color="#336666"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#FF0000">عراقی </font><br></font></font></font><hr></div></div> text/html 2018-01-14T14:10:39+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1054 <div align="center"><hr><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی&nbsp; </font><br><hr><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/23/1546622_537.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"> <br><hr></div> text/html 2018-01-10T13:10:16+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1053 <div align="center"><hr><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC">شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی </font><br><hr><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/20/1543160_197.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"> <br><hr></div> text/html 2018-01-10T13:00:00+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی نام وزارت ارتباطات هم تغییر کرد! http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1052 <h2 align="center"> </h2><hr><hr><hr><h2 align="center"><font size="6" face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC">نام وزارت ارتباطات هم تغییر کرد! </font></h2><hr> <div class="leadCont" align="center"> <p> <font size="2" color="#336666"><span>طنز - </span>در حاشیه شایعه تغییر نام وزارت آموزش و پرورش، روزنامه شهروند در ستون طنز خود به این موضوع واکنش نشان داد.</font></p><hr><p> </p> </div> text/html 2018-01-09T13:00:28+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی طنز؛ شرط و شروط رفع فیلتر تلگرام http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1051 <div align="center"><hr><font color="#FF0000"><font size="2"><font face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC" size="5">طنز؛ شرط و شروط رفع فیلتر تلگرام&nbsp; </font><br></font></font><hr><font color="#FF0000"><font size="2"><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/14/1535278_442.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"> <br></font></font><hr><font color="#336666" size="2"><font color="#FF0000">محمدامین فرشادمهر در ستون طنز روزنامه قانون نوشت:</font> خوشبختانه امروزه ما در بحث فناوری، یک قدم از همه دنیا جلوتر هستیم. یعنی این خارجی‌ها با صرف وقت و هزینه و انرژی بسیار، چیزی را تولید می‌کنند که ما با یک حرکت و تنها روی یک موزاییک قادر به مسدود کردن آن هستیم. نمونه‌اش همین تلگرام؛ اخیرا شنیده‌ایم که مسئولان عزیزمان شرط و شروطی را در ازای رفع فیلتر تلگرام برای مدیران این پیام‌رسان گذاشته‌اند.<br><br>خیلی هم قوی و حاوی نگاه بالا به پایین! مسلما پاسخ مدیران تلگرام نیز چیزی جز «حتما، رو جفت چشم‌هامون» نخواهد بود. یعنی احتمالا پاول دوروف با چند خورجین زعفران اسپانیا و پسته کالیفرنیا و تخم مرغ و نان محلی بیاید ایران و به دست و پای ما بیفتد تا تلگرام را رفع فیلتر کنیم. به هرحال بخشی از تعهدات مورد نظر مسئولان‌مان برای مدیران تلگرام را در ادامه آورده‌ایم: </font></div> text/html 2018-01-09T12:54:32+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی ما دهه شصتی‌های وامانده! http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1050 <div align="center"><hr><font face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC" size="6">ما دهه شصتی‌های وامانده!&nbsp; </font><br><hr><img src="http://images.khabaronline.ir/images/2018/1/position50/18-1-9-9387nostalegic--small-2mb.jpg" class="thumbnail"> <br><hr> <font color="#333399"><strong>وزیر کار: بیکاری دهه شصتی ها نمی گذارد اشتغال زایی ما احساس شود.</strong></font><hr></div> text/html 2018-01-08T12:30:02+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی آن روزگار کو که مرا یار یار بود http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1049 <div class="b" align="center"><div class="m1"><hr><font color="#006600"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font size="6" face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC">آن روزگار کو که مرا یار یار بود</font> <br></font></font></font><hr><font color="#006600"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"></font></font></font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">آن روزگار کو که مرا یار یار بود</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">من بر کنار از غم و او در کنار بود</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">روزم به آخر آمد و روزی نزاد نیز</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">زان گونه روزگار که آن روزگار بود</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">امروز نیست هیچ امیدم به کار خویش</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">بدرود دی که کار من امیدوار بود</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">دایم شمار وصل همی برگرفت دل</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">این هجر بی‌شمار کجا در شمار بود</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">با روی چون نگار نگارم هزار شب</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">کارم ز خرمی و خوشی چون نگار بود</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">واکنون هزاربار شبی با دریغ و درد</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">گویم که یارب آن چه نشاط و چه کار بود</font></p><hr><font color="#006600"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font size="5" color="#FF0000">&nbsp;انوری </font><br></font></font></font><hr></div></div> text/html 2018-01-07T12:54:20+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی طنز؛ تتلو و ترامپ چه شباهت هایی با هم دارند؟ http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1048 <div align="center"><hr><font color="#FF0000"><font size="2"><b><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC">طنز؛ تتلو و ترامپ چه شباهت هایی با هم دارند؟&nbsp; </font></b><br></font></font><hr><font color="#FF0000"><font size="2"><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/9/1528837_899.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"> <br></font></font><hr><font size="2" color="#006600"><font color="#FF0000">پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه قانون نوشت:</font><br><br>توییتر اعلام کرده: «حساب کاربری دونالد ترامپ را نمی‌بندد». این تصمیم توییتر واکنش‌های زیادی را برانگیخت و مردم شاکی شدند که اگر توییت‌های ترامپ، نفرت‌پراکنی می‌کند، چرا توییتر آن را نمی‌بندد؟<br><br>توییتر هم پاسخ داده: «افراد منتخب جهان نقش مهمی در گفت‌وگوهای شبکه‌های اجتماعی- از جمله توییتر - دارند، زیرا تأثیری بی‌نظیر بر جامعه می‌گذارند و مردم باید حقایق را بدانند». </font></div> text/html 2018-01-06T13:20:00+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی هرج و مرج http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1047 <div align="center"><hr><font color="#CC33CC"><font size="6"><font face="Mihan-Yekan"> </font></font></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC33CC"><font size="6"><font size="6" color="#CC33CC">هرج و مرج</font></font></font><hr><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/9/19/1504236_259.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"><hr></div> text/html 2018-01-04T13:33:04+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی طنز؛ در به در دنبال vpn! http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1046 <hr><div align="center"><font color="#FF0000"><font size="2"><font size="6" face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC">&nbsp;طنز؛ در به در دنبال vpn!</font> </font></font><br></div><hr><div align="center"><font color="#FF0000"><font size="2">&nbsp;</font></font><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/14/1535408_297.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"></div><hr><font size="2" color="#006600"><font color="#FF0000">هومن جعفری - در ستون طنز روزنامه جهان صنعت نوشت: </font>حقیقتش را بخواهید گاهی وقت‌‌ها نوشتن طنز امکان‌پذیر نیست. غیر از اینکه فضا یکطوری است که تو خودت احساس می‌کنی ننویسی سنگین‌تر است.</font> text/html 2018-01-04T13:25:28+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی طنز؛ انواع دلاور http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1045 <div align="center"><hr><font color="#FF0000"><font size="2"><font size="6" face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC">طنز؛ انواع دلاور&nbsp; </font><br></font></font><hr><font color="#FF0000"><font size="2"> </font></font><font color="#FF0000"><font size="2"><img class="img_center_divs img-responsive" alt="" src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/10/14/1535278_442.png" style="margin-left: 10px;" width="170" height="95"></font></font><hr><font size="2" color="#FF0000">پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق نوشت:<br></font></div> text/html 2018-01-04T05:54:45+01:00 bia2tanz6.mihanblog.com بهمن جلیلی گل بی خار کجاست http://bia2tanz6.mihanblog.com/post/1044 <div class="b" align="center"><div class="m1"><hr><font color="#000066"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"><font size="6" color="#CC66CC">گل بی خار کجاست</font> <br></font></font></font><hr><font color="#000066"><font size="3"><font face="Mihan-Yekan"></font></font></font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">شب تار است و ره وادی ایمن در پیش</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">آتش طور کجا موعد دیدار کجاست</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">در خرابات بگویید که هشیار کجاست</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">آن کس است اهل بشارت که اشارت داند</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">هر سر موی مرا با تو هزاران کار است</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست</font></p></div></div><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600"> </font><div class="b" align="center"><div class="m1"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج</font></p></div><div class="m2"><p><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#006600">فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست</font></p><hr></div></div>